ਜੇ ਤੇਰੀ ਰੈਪੋ High ਸੀ....!
ਤਾਂ #Jatt ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੁੜੀਏ...!
ਮਾਣ ਕਦੇ ਅਸੀਂ Kita ਨੀ.....!
ਪਰ ਰੱਖੀਏ ਕਰਾ ਕੇ #Att ਕੁੜੀਏ।
ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੂਟ PinK 
ਕਿੱਥੇ  ਭਾਲਦੀ ਫਿਰੇ ਜੱਟਾ ਨਾਲ Link...

Leave a Comment