ਰੱਖੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ
ਬਹੁਤੇ ਨਾ #Brand ਕਦੇ ਪਾਏ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਏ #ਪਿਆਰ ਵੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ
ਨਾ ਮੈਂ #Just_Friend ਕੋਈ ਬਣਾਏ ਨੇ
ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ੱਕ ਸੋਹਣਿਆ
ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੀ #ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੀ
ਜਿਥੇ ਕਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਉ
ਮਰਨੋਂ ਵੀ ਕਿਥੇ #Jatti ਡਰਦੀ....

Leave a Comment