ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੀਯਤ ਤੇ
ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ #ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ।
ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਏ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਦਾ,
ਜਦ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ।
ਕਿਉਂ ਲਿਖ-ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਓ,
ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ #ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਉ  
ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ...

Leave a Comment