ਬੁੱਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿਚ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ.
ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ...

Leave a Comment