ਪਤੀ – ਅੱਜ ਖਾਣ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆ ?
ਪਤਨੀ – ਮਲਾਈ ਕੋਪਤਾ
ਪਤੀ – ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੇਲਾ ਆ
ਪਤਨੀ – ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ
ਜਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ , ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਤੇ ਮੁਗਲਸਰਾਏ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਫਿਰ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਲਾਈ ਕੋਪਤਾ
ਕਿਉਂ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ?
ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ 😆 😛

Leave a Comment