ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਨੇ ਆ ਵੇ ਉੱਤੋ ਉੱਤੋ ਸੱਜਣਾ,
ਉਂਝ ਕਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਆ.....
.
ਚੋਟਾਂ #ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆ ਨੇ ਗਹਿਰੀਆਂ,
ਵੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਈ ਪੁੱਛਿਆ !!!
 

Leave a Comment