ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੁਰਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ?
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਦੀਆ ,

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਦਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੀ ਯਾਦ
ਤੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ.... !!! :(

Leave a Comment