ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾਏਂਗਾ,
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਪਾਏਂਗਾ,
ਕਾਹਤੋ ਕੋਠੀਅਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ ਭੱਜਦਾ,
ਕੱਲ ਦੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ੳੁਤੇ ਛੱਡ ਬੰਦਿਅਾ,
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਅੱਜ ਦਾ॥

Leave a Comment