ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ #ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ
ਜੇ ਰੂਹ ਹੀ ਪਿਆਸੀ ਰਹੀ
ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ
ਜੇ #ਦਿਲ "ਚ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਰਹੀ....

Leave a Comment