ਕਿੰਨਾ #Lucky ਹੋਣਾ ਉਹ Munda
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ #GF ਤੋ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ
.
.
.
Jaanu ਤੁਸੀ Phone Cut ਕਰੋ
ਮੈਂ Call ਕਰਦੀ ਆ :D xD :P

Leave a Comment