‪#‎ਮੁਕਦਰ‬ ਹੋਵੇ ‪#‎ਤੇਜ‬
ਤਾਂ ‪#‎ਨਖਰੇ‬ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ‪ਜਾਂਦੇ‬ ਨੇ
‪#‎ਕਿਸਮਤ‬ ਹੋਵੇ ‪#‎ਮਾੜੀ‬
ਤਾਂ ‪#‎ਹਾਸੇ‬ ਵੀ ‪#‎ਗੁਨਾਹ‬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ‪ਨੇ‬...

Leave a Comment