ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ :-
36 ਜਾਣਗੀਆਂ 36 ਆਉਣਗੀਆਂ


ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ :-
ਮੁੰਡਾ 36 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਕੋਈ ਤਾਂ #ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦੋ 🤔

Leave a Comment