ਕੁਝ ਲਫਜ਼ ਲਿਖੇ ਸੀ #PYAR ਦੇ
ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਵੇਂ. . .ਕਹਾਣੀ ਬਣ GAYE
ਪਹਿਲਾਂ SUPNE ਵਿੱਚ RAHE
ਫੇਰ #ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ
ਮੇਰੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵਜ਼ਹ ਬਣ GAYE...

Leave a Comment