ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ Rehne ਆਂ
ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਨਈ
ਕੁੜੀ ਮੰਗਦੇ ਆਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ Saaf #ਦਿਲ ਵਾਲੀ
ਫੁੱਕਰੀ ਜਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੱਟਣੀ ਨਈ...

Leave a Comment