ਕੁੜੀ ਮੁਬਾਈਲਾਂ ਆਲੀ ਦੁਕਾਨ ਚ ਜਾਂਦੀ ਏ
ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ :-
ਭਾਈ ਆਹ ਮੇਰੇ ਮੁਗਲੈਲ 'ਚ ਵੀ ਗ਼ਾਣੇ ਭਰ ਦੇ
ਮੁਬਾਈਲਾ ਆਲਾ :- ਦੇ ਬੀਬਾ ਆਪਣਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ
ਕੁੜੀ ਅੱਗੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ :- ਨਹੀ ਜੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ
ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਿਆਈ ਆਂ , ਉਹ ਦਵਾਂ ? lol :D :P

Leave a Comment