ਕੁੜੀ ਪੱਟਣੀ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ,
#Jean ਵਾਲੀ Sanu ਪਸੰਦ Nahi__
.
.
.
ਨਾ Mili ਤਾਂ Ikalle ਰਹਾਂਗੇ
Ikalle ਵੀ Asin ਕੋਈ Bahute ਤੰਗ Nahi_ (y)

Leave a Comment