punjabi status

ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ,
ਲੱਗਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਜ ਕੋਈ ਨਾ...
ਜੇ ਤੱਕਾਂ ਤੇਰੀਆਂ #ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ,
ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਚੱਜ ਕੋਈ ਨਾ... !!!

Leave a Comment