ਦੋਸਤੋ....ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ.......
ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ।
ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ .. ਕਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ..ਕਦੇ ਮਾ ਦੇ ..ਕਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ...ਅਤੇ ਕਦੇ ਭੈਣਾ ਦੇ.........

ਏਨੇ ਵਿਚ ਲਾੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ

" ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀ ਇਥੇ ਹੀ........
ਜਿਹੜੀ ਥੋਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਦੀ ... ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੂਗੀ ? :P

Leave a Comment