ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ
ਏਨੀ ਕੁ ਕਮੀ ਆ ਕਿ

ਇੱਕ #ਰੂਪਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਨੈਣ ਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਚ ਉੱਡ ਗਈ 😂😜

Leave a Comment