ਏਸ ਜਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀ ਮਰਦਾ
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਖ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰਦਾ
ਇਥੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ
ਲੋਕੀਂ ਵਾਦੇ ਕਰ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀ ਸਰਦਾ...

Leave a Comment