ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕੋਈ
#ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ...

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ #ਪਿਆਰ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ.... !!!

Utheya Hoyea Kadam Koi
#Itihaas bana dinda
Lokan da hi #Pyar
Bande nu Khaas bna dinda...

Leave a Comment