ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਮੈਡਮ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਓਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ "ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ "
ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ "ਹੁਣ ਮੈਨੂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ
ਕਿ  ਮੈ ਕਤੂਰਾ ਆ ਜਾਂ ਬਲੂੰਗੜਾ "

Leave a Comment