ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 😴 ‘ਚ #ਧਰਮਰਾਜ ਆਇਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ?
.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ :-
.
ਮੈਨੂੰ ਜੈਗੂਆਰ (#Jaguar)  🏎 ਲੈਦੋ !
.
.
ਕਹਿੰਦਾ……..?
.
.
😳 ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਝੋਟੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ
ਤੈਨੂੰ ਜੈਗੂਆਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਦਵਾਂ  😬 😂

Leave a Comment