ਤੇਰੀਆਂ #ਉਡੀਕਾਂ ‪Mainu‬ ਸੋਹਣੀਏ,
Aaja‬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ‪ਮਣ‬ ‪#‎ਮੋਹਨੀਏ,
ਰੁਕਦੇ‬ ਨਾ ‪#ਹੰਝੂ ਸਹਿਣਾ ‪ਪੈਂਦਾ‬
‪‎ਲੁਕ ‬#ਲੁਕ ਕੇ ਮਾਹੀ ‪ਰੌਣਾ‬ ਪੈਂਦਾ...

Leave a Comment