ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ iGnoRe ਕੁੜੇ,
ਮੁੜ Waqt ਨੀ Auna ਤੇਰੇ ਲਈ...
ਮੇਹਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ,
ਨੀ Main Supna ਹੋ ਜੂ ਤੇਰੇ ਲਈ....

Leave a Comment