ਰੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦਾਤਾ
ਤੂੰ ਬੱਚੜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੇ
ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾ ਗੁਜਾਰਾਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੇ
ੴ ☬ ੴ ☬ ੴ ☬ ੴ ☬ ੴ
★ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ★

Leave a Comment