Sun Ni Melne Sun Ni Melne
Boli Paaawan ....
Boli Paaawan .... Badi Karari ....
Ni Ucchyaan Mehlan Di ...
Ki Kuliyan Naal Yaari ......
Ki Kuliyan Naal Yaari .....

Leave a Comment