ਝੱਖੜਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ,
ਗੁੱਡੀ ਫੇਰ ਅੰਬਰੀ ਚੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,,,
ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਬ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ☝️

Leave a Comment