ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰਾ ਦੇਸੀ ਪੇਂਡੂ ,
ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ rIcH fAmiLy ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਏ bElonG nI ...
.
ਬਸ ਚੰਦਰੀਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਬੈਠੇ ,,
ਸੋਚਿਆ ਨੀ ਹੋਗਿਆ rIghT ਜਾ wRonG ni ...
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ hi ਜਾਣਦਾ ,,
ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ 'ਫੇਰੇ'
ਜਾ ਸੁਣੁਗਾ ਮੈਂ sAd sonG ni...

Leave a Comment