ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਭਾਲਣ ਤੁਰਿਆ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ,
ਪਵੇ ਨਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਫੜ ਕੋਲ਼ ਰੱਖ ਲੈਣਾ,
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਾਪਤਾ ਏ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਏ ਦੱਸ ਦੇਣਾ !!!

Leave a Comment