ਰੱਬਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਨਈ ਦਿੰਦਾ
#ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਣ ਨਈ ਦਿੰਦਾ
ਵਿਛੋੜਾ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਨਈ ਦਿੰਦਾ
ਏਹਦੇ ਵਿਚ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਜਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ?
ਮੇਰੀ ਹੀ #ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਏ,
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੈਣ ਨਾਲ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ... :/ :(

Leave a Comment