ਕੀਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ #ਮੋਦੀ ਇੰਨਾ ਛਾ ਜਾਊਗਾ,
#ਦਿੱਲੀ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕਰਣ #ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਗਾ,,
ਆਸ਼ਾ ਰਾਮ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ,
ਕਿ ਉਹ ਰਾਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੁਕਰਾ ਜਾਊਗਾ...

ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ #ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਪਰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਪੋਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦਿਖਾ ਜਾਊਗਾ,,,
ਜਦ ਕੋਈ ਵਛਡਾ ਚਰਦਾ ਨਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆਖੇ ਉਸਨੂੰ,
ਖਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਖਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ #ਲਾਲੂ ਚਾਰਾ ਖਾ ਜਾਊਗਾ...

Leave a Comment