ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸੱਜਣਾ…..
.
ਕਿ
.
.
ਵਫ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਾਂ..
ਪਰ #ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ !!!

Leave a Comment