ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ #ਬੇਬੇ ਨੂੰ
ਕਿ #ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਰੀਝ ਪਗਾਉਣੀ ਆ,
#ਮੁੰਡਾ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਲੱਭਿਓ,
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ #ਵਿਆਹ ਤੇ High Heel ਪਾਉਣੀ ਆ ;) :D

Leave a Comment