ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ Kahi ਚੱਲੋ,
Par ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ Jugaadi ਆ__ ;)
.
.
.
.
.
Ni #ਯਾਰ ਤੇਰਾ #AkshayKumar ਵਾਗੂੰ
Khatron ਕਾ ਖਿਲਾੜੀ ਆ__ :D :P

Leave a Comment