ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ,
ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਆ…
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀ,
ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ…
.
ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਸਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ,
ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ…
ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ,
ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵੇ….

Leave a Comment