ੲਿੱਕ ਦਿਨ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ...
ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ, ਵੱਡਿਅਾ ਲੲੀ ਅੱਖਾ ਚ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ
ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ..
ਓਹ ਹੈ ਅਸਲ ਸਰਦਾਰਨੀ

Leave a Comment