ਜਦੋ ਮੈ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਉਹ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ
ਬੜੀ ਹੀ ‪#‎Lucky‬ ਸੀ ਉਹ ਮਰਜਾਨੀ
ਲਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ
ਜਦੋ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਵਰਗੀ ਸੀ

Leave a Comment