ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਾਨੇ ਜੋ ਨਜਾਰੇ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ
ਦਿਨ  'College' ਚ ਬੀਤੇ ਓਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ |
ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ
ਪਰ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਓਹਦੇ ਪਿਛੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ,,,,

Leave a Comment