ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਊ ਕੁੜੀ 
ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਫ਼ਤਹਿ ਬੁਲਾ ਦਈ ਦੀ
ਉਂਝ #Tharak ਕਦੇ ਭੋਰਿਆ ਨੀ
ਪਰ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੀ ਲਾ ਦਈ ਦੀ

Leave a Comment