ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ #HiT ਦੇਖ ਕੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ #FiT ਦੇਖ ਕੇ
.
.
ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ Oh ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ
ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨੀਂ MundA ਨਰਮ ਜਿਹਾ <3

Leave a Comment