ਨਾ ਘਰ ਮੰਜਾ ਨਾ ਘਰ ਪੀੜ੍ਹੀ,
ਨਿੱਤ ਮਾਰਦਾ ਦਸਾਉਨੇ ਵੱਲ ਗੇੜੇ
ਵੇ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ
ਮਾਪੇ ਡੁੱਲਗੇ ਹਾਣੀਆ ਮੇਰੇ
ਵੇ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ...

Leave a Comment