PoLice ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ :-
ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ , TV ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ
ਕੰਜਰ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀ. ਹਰ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ
..
.
ਮੁੰਡਾ :: ਆਹ ਫੜੋ 100 ਰੁਪੇ
Case ਹੀ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰੋ ਜਨਾਬ... :D

Leave a Comment