ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ #BF ਨੂੰ
ਬੇਬੀ , ਬਾਬੂ , ਸ਼ੋਨਾ , ਸਵੀਟੂ ਕਹਿ ਕੇ
ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
#ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ :D :P

Leave a Comment