ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ:- ਬਾਪੂ Pregnant ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ??
ਬਾਪੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਵੇਖਦਾ..
ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ Pregnant ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ
.
ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ:- ਅੰਨਾ ਹੋਗਿਆ ਏ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀ ਤੈਨੂੰ ??
ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ:- ਆਂਟੀ ਜੀ ਡਿੱਗਾ ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆਂ ਤੇ Pregnant ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ haha :D

Leave a Comment