ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੁਦਾਈ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਏ
ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਏ
ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਿਖੀ ਏ
ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਫਿੱਕੀ ਏ
ਏਸ ਜਗ ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਦਾ
ਕਦੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੀ ਜਿਉਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ
ਬੱਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨੀਂ ਕੁ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਏ
ਜੂਨ ਬਿਨ ਸਜਨ ਦੇ ਜਿਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਏ ...

Leave a Comment