ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ
#ਰਜਨੀਕਾਂਤ
ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ #ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਕਿਉਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜਾ ਲਏ #ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ॥

Leave a Comment