ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ghum ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ
ਜੱਟੀ ne akh ni tere ਨਾਲ hun miloni,,,
ਸੜ ਕੇ ਨਾ ਕਰ bp high mundeya
ਰੀਸ tan tere ton honi ni...

Leave a Comment