ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਿੱਦਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ❤ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂ...
ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗੲੀੲੇ ਕੁੜੀੲੇ ਨੀ
ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਦੂਰੀਆਂ ਮੈ ਪਾ ਲਵਾਂ... 😟

Leave a Comment