ਗੱਲ -ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ haQ ਹੁੰਦਾ,,,
#Pyar ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦਾ,  ਜੋ ਕਰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ
ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ Pasand ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ,,,
ਪਰ Roohan ਦੇ Pyar ਦਾ ਮਜਾ ਥੋੜਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ <3

Leave a Comment